Skip to Main Content

American Revolution Women (1775-1783)-Wax Museum: Nancy (Nan’yehi) Ward

Grade 5 Wax Museum

Nancy (Nan’yehi) Ward (c1738-1824)

Books in the Library

Resource Links

Video: Nancy Ward